DOANH NGHIỆP BỊ ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ

 Đóng mã số thuế là gì? Đóng mã số thuế là trường hợp trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống bị khóa và công ty bị ngừng hoạt động do đóng mã số thuế, không thể thực hiện các công việc như: nộp tờ khai, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh….

Việc mã số thuế bị đóng thường xảy ra với một số doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở hoặc do không có bộ phận kế toán chuyên môn theo dõi thường xuyên về vấn đề nộp tờ khai và nộp thuế.

Tham khảo: Kế toán thực hành

Các trường hợp bị đóng mã số thuế được quy định tại khoản 2 điều 15 của thông tư 80/2012/TT-BTC quy định đối tượng nộp thuế bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (đóng mã số thuế) khi vi phạm các hành vi sau:

  • Người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế mà không thông báo với cơ quan thuế
  • Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, cơ quan thuế gửi công văn thông báo mà không có phản hồi từ phía người nộp thuế
  • Khi cơ quan thuế kiểm tra không thấy người nộp thuế hoạt động tại cơ sở đã đăng ký với cơ quan thuế.

Các trường hợp đóng mã số thuế trên thực tế thường là do công ty đăng ký hoạt động một nơi nhưng lại hoạt động ở nơi khác; các chủ doanh nghiệp thành lập công ty rồi nhưng chưa nắm rõ các quy định về thuế và kế toán dẫn tới không nộp thuế hoặc không kê khai đúng hạn khi đã có thông báo của chi cục thuế hoặc không nhận được thông báo của chi cục thuế dẫn tới làm sai quy định về thuế…

Xem thêm: Kê khai thuế

Để cho mã số thuế tiếp tục có hiệu lực (mở mã số thuế), thì đối tượng nộp thuế cần thực hiện các thủ tục sau:

  • Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế (thay đổi trụ sở nếu không hoạt động tại trụ sở, nộp đầy đủ các loại tờ khai theo quy định)
  • Gửi công văn xin mở mã tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp xin mở lại mã số thuế.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thế sẽ lập biên bản vi phạm đối với người nộp thuế và ra quyết định phạt đối với các hành vi vi phạm của người nộp thuế (mức phạt cao hay thấp, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm và  mức độ vi phạm của người nộp thuế)
  • Sau khi người nộp thuế chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các thủ tục mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Luật thuế giá trị gia tăng

Mẫu đơn xin khôi phục mã ST